23.01.2022 - svátek má Zdenek

Obecní úřad Kramolín
Obec Kramolín
355 01 Nepomuk 1
tel.: 725 042 537
E-mail: ou@obec-kramolin.cz

Úřední hodiny
čtvrtek 18:00 - 20:00

Statistické údaje

Aktuální statistické údaje naleznete:

Údaje k 31.12.2008

Druhy pozemků

    Celková výměra pozemku (ha)    368
    Orná půda (ha)            120
    Zahrady (ha)            8
    Ovocné sady (ha)        2
    Trvalé trávní porosty (ha)    74
    Zemědělská půda (ha)        204
    Lesní půda (ha)            110
    Vodní plochy (ha)        1
    Zastavěné plochy (ha)        5
    Ostatní plochy (ha)        48
 

Hospodářská činnost

Počet podnikatelských subjektů celkem    31
   

Obecná charakteristika

    Katastrální plocha (ha)     368
    Počet katastrů            1
 

Obyvatelé k 31.12.2008

Počet bydlících obyvatel k 31.12.    117
    muži                53
    ženy                64
Počet obyvatel ve věku 0-14 let     21
    muži                5
    ženy                16
Počet obyvatel ve věku 15-64 let     75
    muži                42
    ženy                33
Počet obyvatel ve věku 65 a více let    21
    muži                6
    ženy                15


Nahoru