Úřední deska

Číslo jednací Vyvěšeno dne Věc Vyvěšeno do
16.07.2021 Veřejné zasedání 23.7.2021 30.07.2021
09.07.2021 Hospodaření obce Kramolín k 30.6.2021 05.08.2021
07.06.2021 Mikroregion Nepomucko - výsledek přezkoumání za rok 2020 22.06.2021
07.06.2021 Závěrečný účet Mikroregion Nepomucko - za rok 2020 22.06.2021
27.05.2021 Závěrečný účet Svazku obcí Plzeň jih 31.12.2021
27.05.2021 Rozpočet a rozpočtový výhled Svazku obcí Plzeň jih 31.12.2021
20.05.2021 Veřejná vyhláška V432/429 - Zdvojené vedení 22.06.2021
01.05.2021 Závěrečný účet obce r. 2020 31.12.2021
30.04.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené 30.05.2021
23.04.2021 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31.12.2023
22.04.2021 Pozvánka na veřejné zasedání 29.4.2021 29.04.2021
07.04.2021 Návrh záv. účtu Plzeň jih 2020 - odpadové hospodářství 21.04.2021
07.04.2021 Zpráva přezkoumání hospodaření odpad. hospodářství 2020 21.04.2021
07.04.2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kramolín za r. 2020 21.04.2021
07.04.2021 Sčítání 2021 - nové informace 21.04.2021
07.04.2021 Návrh Závěrečného účtu obce Kramolín - 2020 21.04.2021
19.03.2021 Dražební vyhláška 11.5.2021 11.05.2021
06.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 31.03.2021
20.02.2021 Informace o sčítání lidí, domů a bytů 2021 31.05.2021
10.01.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy III. 31.01.2021

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |