RCK, o. s.

Klub modelářů organizuje v obci společenské akce sportovního rázu pro malé i velké (dětský den, zahájení školního roku,...). Členové sdružení se podílejí na životě v obci. Bližší informace naleznete na stránkách RCK - www.hranol.cz