Na kramolínské návsi uvidíte v těsném sousedství hned 3 památky.

Kramolínská kaple a kříž

Jedná se o sakrální stavbu zděné vesnické osmiboké kaple. Kaple je velmi dobře zachovalá včetně zvoničky. Před kaplí stojí velmi dobře zachovalý a udržovaný kříž. Na vysokém kamenném podstavci je umístěn litinový odlitek kříže.

Pomník obětem první světové války

V komplexu kaple a kříže je umístěn i pomník obětem 1. sv. války z řad místních občanů.  Pomník je žilový a velice dobře udržovaný.